Pengenalan Ringkas

Pengenalan ringkas

Island College of Technology (ICT) merupakan sebuah institusi pengajian tinggi swasta (IPTS) yang berdaftar dengan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT).

 

Mohon sekarang

Apply now

Bahagian Promosi & Pengambilan Pelajar ICT, Penang

Tel:+604 866 0502/4903/7785

Faks:+604 866 5898